จำหน่าย ทั้ง ปลีก และ ส่ง
สนใจติดต่อ เบอร์ 081-9033-765
จำหน่าย ทั้ง ปลีก และ ส่ง
สนใจติดต่อ
081-9033-765
แอล.เอ.ยูเนี่ยน
ถาดเพาะกล้า ใช้กับรถดำนาได้ทุกรุ่น หรือ เพาะต้นอ่อนทานตะวัน

ถาดเพาะกล้าสีดำ

LA-B001
ถาดเพาะกล้า สีดำ
กว้างxยาวxสูง(ซม.)
30x60x3.5

(บรรจุมัดละ 10 ใบ)

ถาดเพาะกล้า พลาสติก

LA-B002
ถาดเพาะชำ 200 หลุม
กว้างxยาวxสูง(ซม.)
28x53.5x4
ปากหลุมกว้าง 2.3 (ซม.)
ก้นหลุมกว้าง 0.9 (ซม.)

ถาดเพาะชำ 200 หลุม

ถาดเพาะกล้า ใช้กับรถดำนาได้ทุกรุ่น หรือ เพาะต้นอ่อนทานตะวัน

ถาดเพาะชำ 105 หลุม

LA-B003
ถาดเพาะชำ 105 หลุม
กว้างxยาวxสูง(ซม.)
27.5x53x3.5
ปากหลุมกว้าง 3 (ซม.)
ก้นหลุมกว้าง 1.5 (ซม.)
ถาดเพาะกล้า ใช้กับรถดำนาได้ทุกรุ่น หรือ เพาะต้นอ่อนทานตะวัน
ถาดเพาะกล้า ใช้กับรถดำนาได้ทุกรุ่น หรือ เพาะต้นอ่อนทานตะวัน

ถาดเพาะชำ 104 หลุม

LA-B004
ถาดเพาะชำ 104 หลุม
กว้างxยาวxสูง(ซม.)
35.5x54.5x4
ปากหลุมกว้าง 4 (ซม.)
ก้นหลุมกว้าง 2.5 (ซม.)
ถาดเพาะกล้า ใช้กับรถดำนาได้ทุกรุ่น หรือ เพาะต้นอ่อนทานตะวัน

ถาดเพาะชำ 60 หลุม

LA-B005
ถาดเพาะชำ 60 หลุม
กว้างxยาวxสูง(ซม.)
35x54x5
ปากหลุมกว้าง 5 (ซม.)
ก้นหลุมกว้าง 4 (ซม.)
ถาดเพาะกล้า ใช้กับรถดำนาได้ทุกรุ่น หรือ เพาะต้นอ่อนทานตะวัน

ถาดเพาะชำ 32 หลุม

LA-B006
ถาดเพาะชำ 32 หลุม
กว้างxยาวxสูง(ซม.)
28x53.5x11
ปากหลุมกว้าง 6 (ซม.)
ก้นหลุมกว้าง 2 (ซม.)

LA-B006
ถาดเพาะชำ 32 หลุม
กว้างxยาวxสูง(ซม.)
28x53.5x11
ปากหลุมกว้าง 6 (ซม.)
ก้นหลุมกว้าง 2 (ซม.)
ถาดเพาะกล้า ใช้กับรถดำนาได้ทุกรุ่น หรือ เพาะต้นอ่อนทานตะวัน